Rehberlik

• Rehberlik Çalışmalarımız •

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızın oryantasyon süreçleri tamamlanırken, çocuğumuzu daha iyi tanımak amacıyla siz anne ve babalarımızı bir ilk görüşme için okulumuza davet ederiz. Ekim ayında, çocuklarımızın gelişimsel tarama ve değerlendirmeleri yapılır. Tüm testler ile beraber farklı gözlem ve değerlendirme sonuçları birleştirilerek çocuğumuzun gelişim sürekliliğinde nerede olduğu değerlendirilir. Bu verilerin ışığında her çocuk için bireysel ve farklılaştırılmış eğitim planları hazırlanır.

Çocuklarımızın var olan potansiyellerini rahatlıkla açığa çıkarmaları ve özsaygılarını desteklemek amacıyla, okulumuzda ailelerin onayı ile her çocuğa 6 kez bireysel “çocuk merkezli oyun saati” uygulanır. Birinci dönemin sonunda çocukların gelişim sürecini ve okuldaki bir gününü paylaşmak için ebeveynlerle bireysel görüşmeler yapılır. İkinci dönemdeki planlı bireysel görüşmelerimiz Mart ayında gerçekleşir. Rehberlik birimi olarak anne, baba ve çocuk ilişkisine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu amaçla,filiyal gruplar, anne- baba paylaşım toplantıları ve grupları düzenlenmekteyiz. Bununla ilgili detaylı bilgi için okul yönetiminden alabilirsiniz.

Rehberlik biriminin çalışma takvimi dışında her ihtiyaç duyduğunuzda görüşme yapılmaktadır.